Модель(Lietuvių) Paieškos aprašasПроизводительРазмер диска(Lietuvių) Apkrova (kg)(Lietuvių) Apkrova (km/h)Индекс нагрузки(Lietuvių) Padangos išorės plotis (mm)(Lietuvių) Padangos skersmuo (mm)Размер шиныШирина шины (mm)
КатегорияМодельМодель(Lietuvių) Paieškos aprašas(Lietuvių) Paieškos aprašasПроизводительПроизводительРазмер дискаРазмер диска(Lietuvių) Apkrova (kg)(Lietuvių) Apkrova (kg)(Lietuvių) Apkrova (km/h)(Lietuvių) Apkrova (km/h)Индекс нагрузкиИндекс нагрузки(Lietuvių) Padangos išorės plotis (mm)(Lietuvių) Padangos išorės plotis (mm)(Lietuvių) Padangos skersmuo (mm)(Lietuvių) Padangos skersmuo (mm)Размер шиныРазмер шиныШирина шины (mm)Ширина шины (mm)

Каталог шин