Модель(Lietuvių) Paieškos aprašasПроизводительРазмер диска(Lietuvių) Apkrova (kg)(Lietuvių) Apkrova (km/h)Индекс нагрузки(Lietuvių) Padangos išorės plotis (mm)(Lietuvių) Padangos skersmuo (mm)Размер шиныШирина шины (mm)(Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai)(Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai)
КатегорияМодельМодель(Lietuvių) Paieškos aprašas(Lietuvių) Paieškos aprašasПроизводительПроизводительРазмер дискаРазмер диска(Lietuvių) Apkrova (kg)(Lietuvių) Apkrova (kg)(Lietuvių) Apkrova (km/h)(Lietuvių) Apkrova (km/h)Индекс нагрузкиИндекс нагрузки(Lietuvių) Padangos išorės plotis (mm)(Lietuvių) Padangos išorės plotis (mm)(Lietuvių) Padangos skersmuo (mm)(Lietuvių) Padangos skersmuo (mm)Размер шиныРазмер шиныШирина шины (mm)Ширина шины (mm)(Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai)(Lietuvių) Vikšro ilgis (Coliai)(Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai)(Lietuvių) Vikšro plotis (Coliai)

Каталог шин